ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น

วันที่โพสต์: Nov 23, 2020 9:3:55 AM

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่