รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

วันที่โพสต์: Feb 28, 2018 8:46:57 AM

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

รายละเอียด ที่นี่