รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

วันที่โพสต์: Feb 28, 2018 8:42:51 AM

รายละเอียด ที่นี่

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)