แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Dec 28, 2017 11:14:12 AM

เรื่องแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียด ที่นี่