ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Oct 29, 2018 5:5:11 AM

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สัมภาษณ์ทุนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คุณสมบัติ

- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ มีความประพฤติเรียบร้อย

- เกรดเฉลี่ยรวม ๒.๐๐ ขึ้นไป (ปี ๓) และ ๒.๕๐ ขึ้นไป (ปี๔)

- ขาดแคลนทุนทรัพย์/ต้องการรับทุนสนับสนุนการศึกษา

- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

หรือทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

** อ่านรายละเอียดเพิ่ม ที่นี่

** ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

** หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ดาวน์โหลดที่นี่