ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา จ.ชลบุรี

วันที่โพสต์: Oct 30, 2017 7:57:30 AM

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่