ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

วันที่โพสต์: Feb 22, 2019 5:8:53 AM

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชี ให้มารายงานตัวภายในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.

ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีรายชื่อคลิก ที่นี่