ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบรับตรง)

วันที่โพสต์: Feb 27, 2018 8:8:46 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบรับตรง สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ ที่นี่

ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากผู้ใดไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์