ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกายในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Jun 30, 2019 2:46:10 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกายในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

สถานศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดูรายชื่อคลิกที่นี่