ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารฯ แบบ Admission รอบสัมภาษณ์ (ประมวลผลรอบที่ ๒)

วันที่โพสต์: May 18, 2018 9:40:15 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์การรับแบบ Admission

รอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประมวลผลรอบที่ ๒) (จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก)

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่