ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Jun 25, 2019 9:52:12 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

(รอบรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สถานที่สัมภาษณ์ : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ คลิกที่นี่