ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Apr 30, 2018 9:9:26 AM

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ที่มีรายชื่อสถานะตัวจริง มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ให้ไปรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. และสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกสำรองลำดับต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่