ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ฯ ของ สบช. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบการรับตรงจากพื้นที่

วันที่โพสต์: Jan 04, 2019 9:0:9 AM

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ได้ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบการรับตรงจากพื้นที่ (จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) โดยให้มีการดำเนินงานรับสมัคร ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการคัดเลือก ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิคลิก ที่นี่

เว็บไซต์ Admission