ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Feb 04, 2019 9:54:2 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ยังไม่ต้องตรวจร่างกายและส่งผลการตรวจร่างกายในวันสัมภาษณ์ แต่จะต้องส่งผลการตรวจร่างกายเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงแล้ว ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร

รายชื่อคลิกดู ที่นี่