ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๓)

วันที่โพสต์: Mar 21, 2019 6:44:41 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (ประมวลผลรอบ ๓)

(จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)

คลิกดูรายชื่อ ที่นี่