ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสบช. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions(ประมวลผลรอบ๒)

วันที่โพสต์: May 21, 2019 8:56:7 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions

(ประมวลผลรอบ๒) (จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่