ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สบช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ๓

วันที่โพสต์: Jun 10, 2019 10:18:51 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบ ๓

(จังหวัดนายก และจังหวัดปราจีนบุรี)

รายละเอียดคลิก ที่นี่