ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Dec 27, 2017 7:32:8 AM

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่