ประชาสัมพันธ์ขยายวันเปิดรับสมัครและชำระเงิน และปรับเปลี่ยนกำหนดการใหม่ Admission สบช. รอบการรับตรงจากพื้นที่

วันที่โพสต์: Dec 30, 2018 7:27:26 PM

*** ขยายวันเปิดรับสมัครและชำระเงิน และปรับเปลี่ยกำหนดการใหม่ ***

พระบรมราชชนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ของสถาบันพระบรมราชชนก (รอบการรับตรงจากพื้นที่)

- ขยายวันเปิดรับสมัคร ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒

- ขยายวันรับชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย โดยเพิ่ม ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อีก ๑ วัน

(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่สามารถชำระเงินได้)

- เปลี่ยนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เป็น ๔ มกราคม ๒๕๖๒

- เปลี่ยนวันเข้ารับการตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์ เป็น ๖ มกราคม ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- เดิม --

เนื่องจากทางระบบได้รับความอนุเคราะห์ในการเปิดระบบรับชำระเงินได้เร็วขึ้นเพิ่มจาก ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ อีก ๑ วัน

ดังนั้น ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ของทางธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถชำระได้ทุกสาขา

๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถชำระได้เฉพาะสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่