ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Dec 20, 2018 9:50:44 AM

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อมูลการรับสมัคร

1. ช่องทาง แนวทางการรับสมัครและคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัครในแต่ละรอบ

2. ช่องทาง Facebook ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา

3. ช่องทาง เว็บไซต์การรับสมัครของสถาบันพระบรมราชนก

4. ช่องทาง Facebook วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-454-470 ต่อ 25 หรือ 0944323641(อ.ภูริชญา) และ 0616616691 (คุณรัตนา)