รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

วันที่โพสต์: Oct 22, 2018 6:26:52 AM

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่