รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Jan 25, 2018 7:45:40 AM

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีทั้งหมด ๔ รอบ ดังนี้

๑. การรับตรงจากพื้นที่ ( ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ที่นี่ ) วันเปิดรับสมัคร ๒๐ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. การรับตรง ( ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ที่นี่ )

ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/

วันเปิดรับสมัคร ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๓. การรับแบบ Admissions (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)

ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/

วันเปิดรับสมัคร ๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๔. การรับตรงอิสระ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)

ดำเนินการโดยวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

วันเปิดรับสมัคร:ไม่มีการเปิดรับสมัคร ใช้บัญชีตัวสำรองจากรอบการรับแบบ Admissions

*ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนฯไม่ต้องส่งมาที่วิทยาลัย ให้นำมาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา*

การรายงานตัวเข้าศึกษา

๑.นักศึกษาจากรอบรับตรงจากพื้นที่ สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ให้รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์

http://smartreg.buu.ac.th/index.php/login ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเข้าศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาโดยตรง

**ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่สถานศึกษา ม.บูรพา ที่นี่

สถิติ