รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่โพสต์: Jan 20, 2021 10:0:41 AM

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เปิดรับสมัครแล้วรอบคัดครววพื้นที่ ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นี้

รายละเอียดประกาศรับตรงจากพื้นที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดกลุ่มพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่

รายละเอียดการสมัครและหลักสูตรต่างๆได้ ที่นี่