รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ

วันที่โพสต์: Jul 05, 2017 4:53:43 AM

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งจ้างเหมาบริการแพทย์แผนไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่