รับสมัครโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านฯ

วันที่โพสต์: Jan 10, 2018 3:41:39 AM

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านฯ

ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ ม.ค. ๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี อัตราค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐บาท

รายละเอียดโครงการฯ ที่นี่

ใบสมัคร ที่นี่