แจ้งการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ (เฉพาะ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต/ประยุกต์

วันที่โพสต์: May 04, 2020 7:39:8 AM

แจ้งการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ (เฉพาะ) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต/ประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่าง สบช. และ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี (รอบรับตรงจากพื้นที่)

รายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบ ม.บูรพา ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 63 ผ่านระบบ https://smartreg.buu.ac.th/index.php

ศึกษาขั้นตอนการาายงานตัวออนไลน์ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/register.asp