โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม”

วันที่โพสต์: Jun 06, 2018 6:35:26 AM

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัย จ.ปราจีนบุรี จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข

ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

- Download รายชื่อที่พัก คลิกที่นี่

- Download หนังสือเชิญ คลิกที่นี่

- Download รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ คลิกที่นี่

- Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

- สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่