ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พรบ. สบช.

วันที่โพสต์: Oct 11, 2018 4:22:42 AM

ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พรบ. สบช.

ก่อนวันศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑

ทำแบบสอบถาม ที่นี่