ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เนื่องในวันสำคัญของชาติ ปงม.๖๑

วันที่โพสต์: Dec 14, 2017 5:6:12 AM

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เนื่องในวันสำคัญของชาติ ปงม.๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่