คำสั่ง สป. เรื่องมอบอำนวจเกี่ยวกับการลบริหาร งปม. ในระดับจังหวัด

วันที่โพสต์: Oct 10, 2017 4:56:32 AM

เรื่องมอบอำนวจเกี่ยวกับการลบริหาร งปม. ในระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม คลิก