ติดต่อวิทยาลัย

www.acttm.ac.th

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

เลขที่ตั้ง 225 ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230

เบอร์โทรศัพท์ : 037-4544-70,471

เบอร์โทรสาร : 037-4544-70,471 ต่อ 34 งานอำนวยการ , ต่อ 35 งานวิชาการ

ศูนย์ร้องเรียนวิทยาลัย E-mail: acttm.center@acttm.ac.th

Facebook Fan page วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

แผนผังวิทยาลัยฯ

QR Code Map และพิกัดตำแหน่งภูมิศาสตร์ 14.111833, 101.332545