ปฏิทินวิทยาลัย

1. สร้าง "จองห้อง และห้องประชุม ออนไลน์" จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์วิทยาลัย (@acttm.ac.th) ในการดำเนินการจองห้องผ่านออนไลน์

2. โปรดใส่รายละเอียด ระบุสิ่งที่ต้องการใช้ภายในห้อง ชื่อผู้จองห้อง และระบุผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน

(ให้เชิญผู้เข้าร่วม Email: building_work@acttm.ac.th ทุกครั้งที่มีการจองห้อง)

3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ให้ดำเนินการ "จองห้องเรียน และห้องประชุม ผ่านออนไลน์" กรุณาจองก่อน 3 วันทำการ

(เพื่อให้ จนท.งานอาคารสถานที่ทราบรายละเอียดการจองห้อง ผ่านออนไลน์) และจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มเติม ก่อนวันใช้งานจริง

4. หากไม่ทราบขั้นตอนคลิกไปที่ วิธีการทำเรื่องจองห้องออนไลน์

5. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถตรวจสอบกิจกรรมจองห้องออนไลน์ ได้ที่ปฏิทินกรรมวิทยาลัย ด้านล่างนี้

*** การจองขอใช้ห้องประชุม VDO Conference ขั้นตอนมีดังนี้

เนื่องจากห้องประชุม VDO Conference ใช้สำหรับการรองรับการประชุมแบบระยะไกล โดยผ่านระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทาง และห้องประชุมสามารถรองรับการจัดประชุมย่อยในหน่วยงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเชิงบรรยายบริหาร ครั้งนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่1. การจองห้องสำหรับการประชุมระยะไกลใช้VDO Conference ผู้จองห้องสามารถใส่รายละเอียดไปในวันที่จองได้เลย

1.1 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเซตระบบให้ ( ก่อนวันใช้งานจริง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ )

1.2 ขอรายละเอียดห้อง VDO Conferenceจากต้นเรื่อง หรือต้นทางที่ต้องการเข้าร่วมVDO Conference เช่น ชื่อห้อง, รหัสห้องประชุม VDO Conference เป็นต้น เพื่อตอบผลลัพธ์ข้อ 1.1

กรณีที่2. จองใช้ห้องตามปกติ ดัง "คำชี้แจ้ง" ด้านบน

ผู้เยี่ยมชม