ตราสัญลักษณ์

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับปี๒๕๖๒


LOGO วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Download Logo (jpeg) ที่นี่

Download Logo (png) ที่นี่

ตัว “อ” แบบลายไทยประจำยามเป็นอักษรที่ใช้แทนคำว่า “ อภัยภูเบศร” และใช้สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

สื่อถึงการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

สีชมพู คือ ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สีเขียว คือ การมีสุขภาพดี การดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพร

สีเหลือง คือ ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม

สีประจำวิทยาลัย

สีชมพู , สีเหลือง

สีชมพู หมายถึง ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สีเหลือง หมายถึง ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม

· พุทธสุภาษิต

“โยคา เว ชายเต ภูริ” หมายถึง ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน

· ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกกระถินพิมาน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น มีหนาม ดอกมีสีสันสวยงาม สะดุดตา คือ สีชมพู เหลือง ลักษณะเด่นของดอกกระถินพิมานคือดอกจะโน้มลงสู่พื้นดิน