ตราสัญลักษณ์

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับปี๒๕๖๒


LOGO วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Download Logo (jpeg) ที่นี่

Download Logo (png)  ที่นี่

 ตัว  “อ” แบบลายไทยประจำยามเป็นอักษรที่ใช้แทนคำว่า “ อภัยภูเบศร” และใช้สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

 สื่อถึงการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

 

สีชมพู   คือ ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สีเขียว   คือ การมีสุขภาพดี การดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพร

สีเหลือง คือ ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม

สีประจำวิทยาลัย 

สีชมพู , สีเหลือง

     

         สีชมพู หมายถึง ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สีเหลือง หมายถึง ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม

· พุทธสุภาษิต   

 “โยคา เว ชายเต ภูริ”     หมายถึง ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน

· ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

   ดอกกระถินพิมาน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น มีหนาม ดอกมีสีสันสวยงาม สะดุดตา คือ สีชมพู เหลือง  ลักษณะเด่นของดอกกระถินพิมานคือดอกจะโน้มลงสู่พื้นดิน