ปรัชญา

ปรัชญา

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่มีมาตราฐาน โดยใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน