ผู้บริหาร

 

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Mobile Telephone

                      ID Line :  

    E-mail :@acttm.ac.th

*** หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียน หรือขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ให้ไว้ในดังกล่าว