ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Mobile Telephone : 081-6648-231

ID Line : somsak_m42

E-mail : somsak@acttm.ac.th

*** หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียน หรือขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ให้ไว้ในดังกล่าว