พรบ.

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ คลิกที่นี่

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ คลิกที่นี่

ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการฯ คลิกที่นี่