วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตราฐานและเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของแผ่นดิน"