กิจกรรมครอบครัวเสมือนครั้งที่ ๓

วันที่โพสต์: Mar 30, 2017 5:51:9 AM

วันที่ 21 มี.ค. 2560 น้องๆนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เยี่ยมบ้านครอบครัวเสมือนลงชุมชน ตรวจเยี่ยมสุขภาพพบปะ พร้อมทั้งนำสบู่สมุนไพรดอกอัญชันที่ทำขึ้นมามอบให้กับคุณตาคุณยายประจำบ้านของครอบครัวเสมือนตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความรักใคร่ประชาชนให้เปรียบเสมือนบุคคลภายในครอบครัวตนเอง