กิจกรรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง

วันที่โพสต์: Feb 28, 2018 9:9:45 AM

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวปิดโครงการสันบสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร กิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย ๔๓๐ชั่วโมง พร้อมคณาจารย์ บุคลากรณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และมีการถ่ายรูปภาพร่วมกัน เพื่อให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สามารถนำความรู้ที่เข้าร่วมอบรมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกวิธีในการช่วยรักษาผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่