กิจกรรมหมอยาข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Jul 19, 2017 4:28:44 AM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ งานกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากกร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าภายใต้ "หมอยาข้ามฟาก ๒๕๖๐" โดยครั้งนี้ได้มีจัดกิจกรรมการเดินป่าเป็นหลายเส้นทาง เพื่อทำให้เกิดการปลูกฝังการรักธรรมชาติ ความสามัคคี ร่วมใจกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่