กิจกรรมหมอไทยร่วมใจสุขภาพแข็งแรงและสานสัมพันธ์ IPE

วันที่โพสต์: Mar 15, 2019 4:15:7 AM

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมหมอไทยร่วมใจสุขภาพแข็งแรงและสานสัมพันธ์ IPE เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และสานสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ กับทีมคณะสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม ดูที่นี่