งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ "เสน่ห์ไทย สมุนไพร ๔.๐"

วันที่โพสต์: Sep 07, 2017 3:2:11 AM

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ส.ค. - วันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ "เสน่ห์ไทย สมุนไพร ๔.๐" ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับมูลนิธิโรงพยสบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกิจกรรมตลาดความรู้ ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กว่า ๙ หลักสูตร โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตัวเอง ครอบครัว และต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่