งานแถลงข่าวASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗

วันที่โพสต์: May 16, 2017 6:44:39 AM

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับฟังการแถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน ASEAN Health Wisdom Conference 2017 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ ห้องประชุมพญายอ อาคารชั้น 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เป็นเจ้าภาพร่วม ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และได้รับความร่วมมือจากหมอพื้นบ้าน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พื้นบ้านของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยนอกจากการแลกเปลี่ยนการรักษา ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศแล้ว อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของอาเซียน ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมการกินอาหารเป็นยา นอกจากนี้ยังมีโซนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหมอพื้นบ้านอาเซียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่