ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Nov 17, 2017 11:26:57 AM

วันศูกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๙ มีคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมในการประเมินด้วย โดยมี ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ์ พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่