ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Sep 05, 2018 9:8:30 AM

วันอังคารที่ ๔ ก.ย. ๖๑ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐ มีคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมในการประเมินด้วย โดยมี ดร.ปัทมา ทองสม พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่