ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่โพสต์: Aug 06, 2019 7:50:7 AM

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี อาจารย์ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ กล่าวต้อนรับ พาเข้าศึกษาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแลกเปลี่ยนความระหว่างการแพทย์แผนจีนกับแผนไทย

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่