ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่โพสต์: Feb 21, 2020 3:22:36 AM

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พร้อคณาจารย์ บุคลากร ต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก กอรมน.(กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(ลานเสวนา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี มาเยี่ยมชม คลินิก สวนสมุนไพร เป็นต้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม ที่นี่