ต้อนรับคณะหมอพื้นบ้าน ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗

วันที่โพสต์: May 17, 2017 10:8:46 AM

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐ คณะหมอพื้นบ้าน ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗ หลังจากเสร็จการประชุม ASEAN Health Wisdom Conference ๒๐๑๗ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มารับฟังบรรยายโดย ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รองผอ.ด้านวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังมีการนำแสดงการรักษาแบบแพทย์แผนไทย โดย อ.วิชกร วงษ์สุวรรณ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการรักษา ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่