ทำบุญโรงอเนกประสงค์ และปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Jan 07, 2020 7:8:13 AM

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธี พร้อมบุคลากร โดยมีการทำพิธีสงฆ์ และเลี้ยงเพลพระมีการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน เพื่อเป็นการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทำบุญให้โรงอเนกประสงค์หลังใหม่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิกที่นี่