ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่๔ รหัสนักศึกษา๕๘ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Jun 04, 2019 4:33:13 AM

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมี นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ มีกิจกกรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรุ่นร่วมกับนิสิตที่จบการศึกษา กิจกรรมบายศรี ผูกข้อมืออวยพรให้นิสิต กิจกรรมอำลาลอดซุ้มส่งนิสิต ร่วมรับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงของนิสิต เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่จบการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวสมัครงาน การปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมจิตใต้สำนึกรักสถาบันการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่